ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠤᠳ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/24
      ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠢᠨᠡᠰᠦ ᠬᠤᠬ ᠬᠠᠶᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠴᠤᠪᠦᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠠ ᠲᠡᠬᠤᠯ ᠤᠷᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃        ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠷ ᠠᠳᠠ ᠲᠡᠡᠳᠠ ᠬᠠᠶᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃        ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠲᠤᠰᠦᠯᠡᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠠᠦᠡᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠰᠤᠭᠤᠠ ᠲᠤᠤᠭᠤᠷ ᠰᠢᠷᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠢᠰᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠲᠤ ᠪᠤᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠬᠰᠡᠠ ᠤ ᠲᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ 18 ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠦᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠬᠤᠯ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃      ▲ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢ ᠬᠠᠷᠡᠩᠭᠤᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠳᠡᠬᠰᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠩᠨᠡᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠭᠤᠠ ᠬᠦ᠋ ᠲᠦᠷᠬᠢᠵᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃      ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢ ᠰᠤᠯᠦᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠦᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠠ ᠬᠤᠷᠦᠭᠤ ᠮᠤᠷᠦᠢ ᠲᠡᠬᠢᠷ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃      ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠴᠡᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠦᠠ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠡᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠠ ᠰᠤᠷᠦᠬᠰᠡᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃      ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢ ᠤᠢᠳᠡᠰᠢ ᠤᠷᠦᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠡᠩᠭᠤᠢ ᠪᠦᠷᠡᠩᠬᠦᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠮᠦᠰᠦ ᠬᠤᠷᠦᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠠ ᠭᠠᠳᠡᠬᠰᠢ ᠭᠠᠷᠪᠡᠯ ᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠡᠷᠦᠢ ᠬᠤᠷᠦᠢ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠦᠯᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠠ ᠤᠢᠷᠢ ᠰᠢᠷᠢ ᠠᠷᠪᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃      ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢ ᠨᠡᠰᠦᠳᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠠ ᠵᠡᠪᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠡᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号